ของขวัญแทนใจ

ให้ทุกความสุขเป็นเรื่องใกล้ตัว
และการเข้าครัวเป็นเรื่องง่าย

จบในใบเดียว

ดีครบ

กระทะเหลี่ยมเพชร

ดีจนต้อง

ฮ้อนเมิน ฮ้อนนานของเปิ้ลดีแต้ๆ

เฮดอิหยังก็ง่ายหล้ายหลาย

กระทะอิหยัง คือเฮ็ดได้ทุกเมนูคักแท้

ไม่ว่าอิทำเมนูไหร ก็หรอยจังฮู้

ลงทะเบียนด่วน เวลาจำกัด

โปรโมชั่นเฉพาะผู้ที่เห็นโฆษณานี้เท่านั้น